Home

O nama

Usluge

Uputstva

Cene

F.A.Q

Kontakt

Login
 
Aktuelnosti


02.01.2009.

Testirali smo linkove ka našim inostranim partnerima za terminaciju VoIP-a.
Pustili smo u rad prve korisnike.

...................................

22.12.2008.
Dobili smo odobrenje za rad od republičke agencije za telekomunikacije.
Počinjemo sa pripremema za rad VoIP centra.

...................................

. . . . .

. . . .

 

 
 

      Kako do usluge

U zavisnosti da li uslugu želite da kosristite kao fizičko ili pravno lice postoje i dve razlčite procedure, procedura za fizička i procedura za pravna lica.
    Postaid - Pravna lica

Da bi koristili Postpaid uslugu kao firma neophodno je da dostavite sledeću dokumentaciju:

1.Preuzmite Zahtev za zaključivanje Postpaid usluge (PDF), odštampajte i popunite JEDAN primerak.

2. Preuzmite Opšte uslove korišćenja usluge (PDF), odštampajte i potpišite DVA primerka.

3. Preuzmite Pretplatnički ugovor (PDF), odštampajte, popunite čitljivo štampanim slovima i potpišite DVA primerka.

4. Preuzmite Ovlašćenje za Kontakt osobe (PDF), odštampajte ga u JEDNOM primerku, popunite ga i overite pečatom i potpisom ovlašćenog lica.

5. Napravite fotokopiju Rešenja Agencije za privredne registre (APR).

6. Napravite fotokopiju PIB i PDV obrasca.

7. Napravite fotokopiju Kartona deponovanih potpisa (DEPO).

8. Napravite fotokopiju lične karte ovlašćenog lica.

9. Napravite fotokopije lične karte Kontakt osobe 1 i 2

Kada kompletirate dokumentaciju (odštampano, popunjeno i potpisano, fotokopirano), pošaljite svih DEVET (9) nabrojanih stavki poštom (preporučeno) na našu adresu:

Informatika a.d - Infotel
Jevrejska 32
11000 Beograd

Nakon dostavljanja vaše dokumentacije, naša služba će obraditi zahtev, uslugu aktivirati, a vas ćemo kontaktirati i obavestiti o datumu aktivacije, potrebnim paramterima i podešavanjima vaših uređaja za pristup.

vaši primerci ugovora će vam biti poslati preporučenom poštom, kada budu overeni i potpisani od strane Informatike a.d.


    Postpaid - Fizicka lica

U koliko se odlučite da ne razmišljate o vremenskim ograničenjima prilikom telefoniranja, Postpaid paket vam omogućava da na konforan način koristite Infotel VoIP usluge.

Da bi postali Postpaid korisnik kao fizičko lice, procedura je sledeća:

1. Preuzmite Zahtev za zaključivanje Postpaid usluge (PDF), odštampajte i popunite JEDAN primerak.

2. Preuzmite Opšte uslove korišćenja usluge (PDF), odštampajte i potpišite DVA primerka.

3. Preuzmite Pretplatnički ugovor (PDF), odštampajte ga, popunite čitljivo štampanim slovima i potpišite DVA primerka.

4. Napravite fotokopiju vaše lične karte, obavezno sve strane.

5. Napravite fotokopiju Infostan uplatnice ili nekog drugog računa (za fiksni telefon, struju, kablovsku ili sl.) koji već dolazi na adresu koju ste naveli kao adresu za primanje računa u Zahtevu za zaključivanje ugovora.

Kada kompletirate dokumentaciju (odštampano, popunjeno i potpisano, fotokopirano), pošaljite svih PET (5) nabrojanih stavki poštom (preporučeno) na našu adresu:

Informatika a.d - Infotel
Jevrejska 32
11000 Beograd

Nakon dostavljanja vaše dokumentacije, naša sluđba će obraditi zahtev, uslugu aktivirati, a vas ćemo kontaktirati i obavestiti o datumu aktivacije, potrebnim parametrima za pritup i podešavanjima vaših uređaja.

vaši primerci ugovora će vam biti poslati preporučenom pošiljkom, kada budu overeni i potpisani od strane Informatike a.d - Infotela.

 

Vrh strane ^