Home

O nama

Usluge

Uputstva

Cene

F.A.Q

Kontakt

Login
 
Aktuelnosti


02.01.2009.

Testirali smo linkove ka našim inostranim partnerima za terminaciju VoIP-a.
Pustili smo u rad prve korisnike.

...................................

22.12.2008.
Dobili smo odobrenje za rad od republičke agencije za telekomunikacije.
Počinjemo sa pripremema za rad VoIP centra.

...................................

. . . . .

. . . .

 

 
 

      Tehnička rešenja i oprema

Tehnički posmatrano postoji osnovna podela za upotrebu ovog servisa. Podela se zasniva na činjenici da na lokaciji sa koje želite da koristite ovaj servis postoji Internet priključak i oprema za VoIP ili ne. Od toga zavisi i sam način upotrebe.

  - Ako na lokaciji primene postoji VoIP oprema i Internet priključak onda su na raspolaganju sledeća rešenja:


  - Ako na lokaciji primene ne postoji VoIP oprema i Internet priključak onda su na raspolaganju sledeća rešenja:Rešenja sa opremom i Internet priključkom na lokaciji primene

    IP telefon

   

IP telefon je specijalni telefonski aparat koji ima direktan priključak za LAN mrežu, što znači da na lokaciji odakle želite da koristite ovakav aparat mora da postoji Internet priključak. Samostalan je uređaj i njegov rad ne zavisi od računara. Neki od modela ovakvih telefonskih aparata, pored LAN priključka poseduju i POTS priključak tipa FXO za klasičnu analognu telefonsku liniju, što omogućava da isti aparat koristite za obe telefonske linije tj. za oba načina telefoniranja. U zavisnosti od proizvođača i modela podržavaju različite Codec-e i na to treba obratiti pažnju kod izbora. Podešava se preko računara ili preko tastature telefona.

Vrh strane ^

 

    ATA adapter

ATA adapter je aparat koji omogućava da upotrebom klasičnog analognog telefonskog aparata telefonirate preko Interneta. Samostalan je uređaj i njegov rad ne zavisi od računara. Na sebi pored LAN priključka imaju najmanje jedan POTS priključak tipa FXS za običan analogni telefonski aparat, a proizvode se i sa više ovakvih priključaka. Neki modeli imaju FXO priključak za klasičnu analognu telefonsku liniju, što omogućava da isti aparat koristite za obe telefonske linije tj. za oba načina telefoniranja. Za njegovo korišćenje neophodan je Internet priljučak na lokaciji upotrebe. U zavisnosti od proizvođača i modela podržavaju različite Codec-e i na to treba obratiti pažnju kod izbora. Podešava se preko računara ili preko tastature telefona.

Vrh strane ^

 

    Softphone

     

Softphone je program za računar koji služi za telefoniranje. Prave ih razne kompanije, različitog su izgleda i mogućnosti, a najbitnije na šta treba obratiti pažnju su Codec-i koje takav program podržava. Za njegovo korišćenje je pored Internet priključka neophodan i računar sa ugrađenom zvučnom karticom i kombinacijom mikrofon/slušalica. Podešava se preko računara.

Sa našeg sajta možete 'skinuti' i koristiti jedan od ovakvih programa sa ovih linkova. Softphone Pangolin.zip ili Pangolin.exe verzije za dowload

Vrh strane ^

 

    PBX Gateway

     

Gateway su uređaji namenjeni korporacijama i omogućavaju istovremeno obavljanje većeg broja telefonskih poziva preko Interneta. Spajaju se na kućnu telefonsku centralu (PBX) i omogućavaju da čitava postojeća korporativna telefonska mreža koristi usluge telefoniranja preko Interneta. Podešava ih isključivo stručno tehničko osoblje po zahtevu.

Vrh strane ^

 

    IP PBX

     

IP PBX je telefonska centrala namenjena korporacijama i omogućavaju istovremeno obavljanje većeg broja telefonskih poziva preko Interneta i gradske telefonske centrale. Osnovna razlika u odnosu na klasičnu kućnu telefonsku centralu (PBX) je ta što su telefoni koji se povezuju na ovu centralu uglavnom IP telefoni, a ne analogni POTS telefonski aparati kao kod klasične centrale. Omogućavaju da čitava korporativna IP telefonska mreža koristi usluge i klasičnog telefoniranja i telefoniranja preko Interneta. Podešnja vrše isključivo stručna tehnička lica po zahtevu.

Vrh strane ^

 Rešenja bez opreme i Internet priključka na lokaciji primene

    Call-In PIN

     

Za upotrebu Call-In servisa se koristi gradska telefonska mreža umesto VoIP opreme. Za ovaj servis je neophodan PIN i klasična telefonska linija sa aparatom koji ima DTMF tonsko biranje. Korišćenje ove usluge započinjete pozivanjem nekog od pristupnih telefonskih brojeva VoIP operatera za koji ste kupili PIN. Kada se govorni automat na tom broju javi, zatražiće da ukucate PIN. Ako PIN ispravno ukucate i na njemu ima sredstava, automat će vas o tome obavestiti, a u slušalici ćete čuti signal za biranje kada i birate željeni broj. Automat će vas zatim obavestiti koliko taj poziv može da traje, a u zavisnosti od sredstava koje imate na PIN-u i cene koštanja minuta razgovora ka tom broju. VoIP poziv tada i započinje a u slušalici čujete zvonjavu pozivanog broja telefona.

Vrh strane ^

 

    Call-Back

   

Za upotrebu Call-Back servisa se koristi gradska telefonska mreža umesto VoIP opreme. Za ovaj servis je neophodna klasična telefonska linija sa aparatom koji ima DTMF tonsko biranje i otviren nalog kod VoIP opratera. Ovaj servis može da se koristi samo sa broja telefona koji ste prijavili VoIP operateru prilikom aktivacije Call-Back usluge. Jednostavniji je za upotrebu od Call-In PIN servisa i započinje vašim pozivom nekog od pristupnih brojeva VoIP operatera. Pozivanje Call-In pristupnog broja je besplatno jer ćete uvek dobiti signal zauzeća posle čega spuštate slušalicu. Par sekundi posle vašeg poziva, automat će vam uzvratiti poziv na vaš broj i telefon će vam zazvoniti. Po javljanju na poziv u slušalici ćete čuti govorni automat koji vam govori stanje na vašem računu, a zatim ćete čuti signal za biranje kada i birate željeni broj. Time započinje VoIP poziv. U cenu ovog poziva je uračunata i cena VoIP poziva i cena lokalnog poziva od automata prema vašem broju.

 

Vrh strane ^      Rečnik >>>